נקטרינה

תודות לפיתוחים חדשים בתחום החקלאות ולאור ניסיונות מוצלחים בהרכבות, כיום ניתן לגדל נקטרינה מחודש אפריל ועד לחודש אוקטובר. אחד מסוגי האפרסק הרבים, קליפתה נקייה וחלקה מפלומה. הנקטרינה שותפה למין האפרסק בכך שגם היא נחלקת לשתי קבוצות המייחסות את הזנים לנקטרינה אדומה ולנקטרינה לבנה.


עובדה מעניינת

רבים טועים לחשוב שהיא הכלאה של שזיף ואפרסק, דבר שזיכה אותה בכינוי "אפרשזיף" אך הדבר אינו נכון.

info@primtula.co.il פקס: 04-6950110 טל: 04-6941001 רח' הראשונים 51, ת.ד. 8, מטולה 10292