תחנה מטארולוגית -פרי מטולה

 

במסגרת שיפור מתמיד והאפשרות לשרת את ציבור החקלאים והתושבים במטולה בצורה הטובה ביותר, הוקמה תחנה מטארולוגית בפרי מטולה.

 

התחנה הינה תחנה מטארולוגית מקצועית המשדרת באופן אוטומטי את הנתונים לאתר אינטרנט של התחנה (ראה קישור מצורף מטה).

 

התחנה החלה את פעולתה בדצמבר 2012 ומציגה נתוני מדידה של מס' חיישנים - כיוון רוח, טמפרטורה, משקעים ועוד.

 

info@primtula.co.il פקס: 04-6950110 טל: 04-6941001 רח' הראשונים 51, ת.ד. 8, מטולה 10292